PROFI Rekuperace čištění
K čemu je dobré
Čištění rekuperace
Musí se čistit rekuperace?

Ano, rekuperaci je třeba pravidelně čistit, aby se zajistila její správná funkce a aby nedocházelo k šíření nečistot a bakterií v budově.

V rekuperačním systému se často hromadí prach, pyl, vlhkost, mikroorganismy a další nečistoty, které mohou ovlivnit kvalitu vzduchu v budově a způsobovat problémy s dýcháním a alergiemi. Tyto nečistoty se vyskytují v rekuperačním výměníku, filtrech, na ventilátorech a hlavně v odtahovém potrubí.

Pravidelná údržba a čištění rekuperace by měla být prováděna odborným servisem v souladu s doporučeními výrobce. Obvykle se doporučuje čistit rekuperační jednotku alespoň jednou ročně, a to v závislosti na typu budovy, počtu uživatelů a provozních podmínkách.

Nedodržování pravidelné údržby a čištění rekuperace může vést k zhoršení kvality vzduchu v budově, snížení energetické účinnosti systému a dokonce k vzniku zdravotních problémů u obyvatel budovy.

PROFI Rekuperace čištění před
PROFI Rekuperace čištění po
PROFI Rekuperace čištění před
PROFI Rekuperace čištění po
Je údržba složitá ?

Údržba rekuperačního systému není příliš složitá, ale vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti. Nejlepší je nechat údržbu provést odborníkem, který má zkušenosti s instalací a údržbou rekuperačních systémů. Provedením servisu školeným technikem nepřicházíte o záruku a máte jistotu těsnosti a funkčnosti celého systému.

Obvykle zahrnuje:
 • Kontrolu stavu filtrů a výměníku
 • Čištění výměníků a výměna filtrů
 • Kontrolu ventilátorů a klapek
 • Kontrolu stavu potrubí
 • Kontrolu těsnosti celého systému
 • Kontrola a čištění elektrického předehřevu
  PROFI Rekuperace čištění před
  PROFI Rekuperace čištění po

  Pravidelná údržba je velmi důležitá pro zajištění správné funkce a životnosti. Nedostatečná údržba může vést k problémům s výkonem, k horší kvalitě vzduchu a k zvýšení energetických nákladů. Proto je doporučeno, aby údržbu rekuperačního systému provedl kvalifikovaný odborník s dostatečnými znalostmi a zkušenostmi v této oblasti.

  Pomůže mi ušetřit?

  Ano, úspora energie je jednou z hlavních výhod použití rekuperačního systému v budově. Rekuperační systémy mohou pomoci ušetřit až 50% energie potřebné na vytápění nebo chlazení budovy.

  Rekuperační systém funguje využitím odpadního tepla nebo chladu znehodnoceného vzduchu vlhkostí nebo pachy, který přes výměník předá teplo/chlad/vlhkost čerstvému příváděnému vzduchu do interiéru. Tím se snižuje množství tepla nebo chladu, které je potřeba dodat zdrojem vytápění nebo chlazení v budově.

  Použitím rekuperačního systému tedy snížíte náklady na energii potřebnou pro vytápění a chlazení budovy. Kromě toho snížíte náklady na údržbu systému vytápění a chlazení, protože se tyto systémy méně často spouštějí a vypínají.

  Výše úspor energie závisí na různých faktorech, jako jsou velikost budovy, počet obyvatel, klimatické podmínky a výkon rekuperačního systému. Nicméně, v každém případě rekuperační systém výrazně snižuje náklady na energii a tím šetřit peníze.

  PROFI Rekuperace čištění před
  PROFI Rekuperace čištění po
  PROFI Rekuperace čištění před
  PROFI Rekuperace čištění po
  PROFI Rekuperace čištění před
  PROFI Rekuperace čištění po
  PROFI Rekuperace čištění před
  PROFI Rekuperace čištění po
  Jak často se provádí servis?

  Frekvence údržby rekuperačního systému závisí na mnoha faktorech, jako jsou velikost systému, typ použitého zařízení, kvalita vstupního vzduchu a místní klimatické podmínky. Obecně se však doporučuje provádět údržbu a servis rekuperační jednotky jednou ročně, čištění potrubí po cca 4-8 letech.

  V průběhu jednoho roku jsou některé úkony prováděny vícekrát, jako například výměna filtrů, po 2-6 měsících v závislosti na kvalitě filtrů a míře znečištění vstupního vzduchu. Zároveň je důležité pravidelně provádět vizuální kontrolu stavu filtrů a fasádních žaluzií, zda jsou průchodné.

  V každém případě je vhodné dodržovat doporučení výrobce a instalatéra systému pro údržbu a servis. Důležité je také zohlednit místní klimatické podmínky a specifické podmínky provozu systému, jako například kvalitu vstupního vzduchu, aby se zamezilo zanášení filtrů a dalším problémům s výkonem systému.

  Celkově je důležité pravidelně provádět údržbu a servis rekuperačního systému, aby se zajistila jeho optimální funkce a prodloužila jeho životnost.