PROFI Rekuperace ventilace 2023
PROGRAM VENTILACE 2023
LETIŠTĚ PRAHA PROPLÁCÍ PŘÍSPĚVEK AŽ DO VÝŠE 100%
Proč ?
 • Snížení vlivu hluku z leteckého provozu ve vnitřních prostorech RD a bytů.
 • Možnost větrání bez otevřených oken.
 • Kontinuální řízené větrání dle vašich potřeb.
 • Filtrace alergenů díky vstupním filtrům.
 • Snížení vlhkosti prostředí, koncentrací CO2.
Kritéria
 • Vaše nemovitost se nachází v některé z vyjmenovaných lokalit (Dobrovíz, Horoměřice, Jeneč, Kněževes, Přední Kopanina, Nové Středokluky, ulice U Letiště).
 • Zároveň zkontrolujte, zda vaše nemovitost taktéž spadá do ochranného hlukového pásma letiště Praha/Ruzyně. Využijte k tomu mapu ochranného hlukového pásma.
 • SE VŠÍM OSTATNÍM VÁM POMŮŽEME
Průběh
 • Registrace do programu a jednání s dodavatelem
 • Realizace
 • Vyplacení příspěvku

Zelená úsporám
Pomůžeme Vám zajistit dotaci z dotačního programu „ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ“
Co je zelená úsporám?

Program Zelená úsporám je program podpory energeticky úsporných opatření, který byl v České republice zaveden Ministerstvem životního prostředí v roce 2014. Cílem programu je podpořit investice do energetické úspornosti a zvýšit tak celkovou energetickou efektivitu v České republice.

Program Zelená úsporám je určen pro fyzické a právnické osoby, kteří jsou majiteli bytových domů, rodinných domů nebo nebytových prostor. Program podporuje řadu opatření zaměřených na zlepšení energetické efektivity budov, jako jsou například izolace střech, stěn a oken, výměna topných zařízení a instalace rekuperačních systémů.

Dotace na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla. rekuperační jednotka
Kdo může žádat?
 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Organizace zřízené územními samosprávnými celky
Kolik získáte?
 • Centrální systém řízeného větrání se ZZT – 100 000 Kč
 • Decentrální systém řízeného větrání se ZZT – 75 000 Kč
Jak požádat o dotaci
 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
Za jakých podmínek získáte dotaci ?
Dotace 75 000 – 100 000 Kč

V současné době existuje několik výzev programu Zelená úsporám, které se zaměřují na různé druhy energeticky úsporných opatření. Podrobné informace o aktuálních výzvách a podmínkách získání dotace naleznete na oficiálních stránkách programu Zelená úsporám.

Jak složité je získat dotaci?

Proces získání dotace z programu Zelená úsporám není příliš složitý, ale vyžaduje určitou administrativu a dodržení postupu. Zde je přehled kroků, které je třeba dodržet:

 1. Vyberte si dodavatele, který je zapojen do programu Zelené úspory a který bude provádět dané opatření.
 2. Společně s dodavatelem zpracujte nabídku na realizaci opatření, kterou musíte podepsat.
 3. Vyplňte online žádost o dotaci na webových stránkách programu Zelené úspory. V žádosti musíte uvést údaje o objektu, který chcete zateplit nebo vybavit solárními panely či jinými technologiemi, a dále také údaje o sobě jako žadateli.
 4. Po podání žádosti bude provedena kontrola vašich údajů a podmínek, za kterých je dotace poskytována.
 5. Pokud bude vaše žádost úspěšná, obdržíte příkaz k vydání dotace a musíte podepsat smlouvu o poskytnutí dotace. Poté můžete s dodavatelem zahájit realizaci opatření.
 6. Po dokončení opatření musíte poskytnout dodavateli doklad o uhrazení faktury a poté v rámci požadavků programu poskytnout doklady o dokončení opatření a o zaplacení faktury.
 7. Po ověření vašich dokladů bude dotace vyplacena na váš bankovní účet.
hrubá stavba ventilace

Je třeba mít na paměti, že proces získání dotace může trvat několik týdnů až měsíců a že každý případ je individuální, proto je dobré využít poradenství při výběru dodavatele a při vyplňování žádosti.

rozvod
Proč bych měl dotaci využít?

Existuje několik důvodů, proč byste měli zvážit využití dotace:

 1. Finanční výhody: Dotace vám umožní snížit náklady na investici do ekologických produktů a zařízení. To může vést ke snížení nákladů na energie a další provozní náklady a tím zlepšit vaši finanční situaci.
 2. Ekologické výhody: Investice do ekologických produktů a zařízení přispívá k ochraně životního prostředí a ke snižování emisí skleníkových plynů, což je důležité pro zdraví planety a budoucnost našich dětí.
 3. Zlepšení komfortu: Některé ekologické produkty mohou zlepšit kvalitu a pohodlí vašeho bydlení nebo podnikání, například tepelné čerpadlo nebo solární panely, což vám umožní ušetřit na nákladech za energie a zároveň zlepšit svůj životní prostor.
 4. Snížení závislosti na fosilních palivech: Ekologická zařízení a produkty vám umožní snížit vaši závislost na fosilních palivech, které jsou omezené a mají negativní dopad na životní prostředí a zdraví.
 5. Podpora vládní politiky: Využití dotací je způsob, jak podpořit vládní politiku, která se snaží podporovat ekologickou a udržitelnou ekonomiku a snižovat emise skleníkových plynů.
 6. Investice do ekologických produktů a zařízení může vést k vylepšení pohledu na vaší firmu nebo vašeho domova, což může zvýšit váš společenský status a vliv.